odchyl|ić

odchyl|ić
pf — odchyl|ać impf vt (na krótko odsunąć) to draw a. pull [sth] aside, to draw a. pull aside [zasłonę, gałęzie, obraz]; (przechylić) to tilt [głowę, tułów, krzesło]
- dyskretnie odchylił firankę i wyjrzał na ulicę he discreetly pulled the net curtain aside and glanced at the street
odchylić się — odchylać się 1. (przechylić się) to lean, to tilt
- odchylić się do tyłu to lean backwards
- mur odchylił się od pionu the wall deviated from the perpendicular
2. (różnić się) to deviate
- jakość znacznie odchylała się od normy the quality greatly deviated from the norm

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”